Overheden en ondernemers in de sierteeltsector rond Aalsmeer coƶrdineren hun activiteiten om ‘de’ Greenport Aalsmeer te promoten in een publiek-private samenwerking: de stichting Greenport Aalsmeer.
Van de stichting kregen wij een fraaie opdracht: meedenken met het formuleren van een communicatiestrategie, opstellen van een communicatieplan en concepten uitwerken voor communicatiemiddelen en activiteiten.
Het is een mooie opdracht van het stichtingsbestuur, waar wij onder leiding van mevrouw D. Lieuwen van het programmabureau, aan gaan werken.
In onze advisering en uitvoering zullen wij vooral aandacht geven aan de waarde van de samenwerking in de stichting enerzijds, en aan de bijdrage van ‘Greenport Aalsmeer’ aan de welvaart van de regio anderzijds.