Opdracht: Verbeter de zichtbaarheid van het werk van waterschapsbestuurders. Verhelder de standpunten en leg nieuwe verbindingen met de ‘achterban’.

Werkzaamheden:
Opstellen communicatiestrategie en uitvoering ervan, met:

  • Organiseren en leiden van ontmoetingen tussen waterschapsbestuurders en hun achterban
  • Opstellen ‘belangenladder’ van wederzijdse belangen
  • Opstellen programma van speerpunten voor waterschapsbestuurders
  • Communicatieadvies voor vervolgtraject