BloomingBreeders logo letters zwartOpdracht: Positioneren van deze nieuwe organisatie als belangenbehartiger voor veredelaars in de sierteeltsector met als doel werving van deelnemers en aanjagen van participatie.

Werkzaamheden:

  • Opstellen communicatiestrategie
  • Adviseren over activiteiten stichting: concept en uitvoering voor netwerkbijeenkomsten
  • Volledige productie van alle communicatiemiddelen: website, (digitale) nieuwsbrieven en social media
  • Sinds 2014 communicatieadvies en -uitvoering rond het project ‘Blooming The Future’, een serie sectorbrede bijeenkomsten

BTF logo wit RGB