Waterschapsbestuurders kiezen thema’s

Eind januari gaan wij van start met het communicatietraject voor waterschapsbestuurders ‘Bedrijven’. Zij zoeken hun achterban: om ze te laten zien wat ze voor hen kunnen betekenen en om inspiratie op te doen voor hun stellingname in het waterschapsbestuur.

Onze aanpak: beleg enkele ‘deskundigenbijeenkomsten’ met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, vraag hen welke belangen zij hebben bij het waterschap en op welke manier die beter gediend kunnen worden. Organiseer tenslotte samenwerking tussen waterschap en bedrijfsleven op één of twee concrete zaken en laat de waterschapsbestuurders ‘Bedrijven’ een rol innemen als intermediair.

Spannend!