Hoe help je de communicatie van een beroepsgroep vooruit? Doelstelling van de Blooming Breeders is de sector te versterken door meer samenwerking te stimuleren. Wij bedachten voor hen een ABCtje. Afgelopen donderdag hielden wij de Blooming Arena. Drie soorten bijeenkomsten waar wij de deelnemers in dialoog brengen met elkaar, met belanghebbenden en met derden. Sierteeltveredelaars hebben een zeer eigen ambacht. Zij bedenken en ontwikkelen bloemensoorten die sterker, beter, houdbaarder, makkelijker etc. zijn. Daar zijn zij meer mee bezig dan met communicatie.

De Blooming Breeders streeft verbetering van de onderlinge contacten na. Daarvoor organiseren wij drie soorten bijeenkomsten:

  • de Blooming Arena, voor onderling debat over thema’s die hen aangaan
  • het Blooming Breakfast, voor kennismaking met bedrijven of organisaties
  • de Blooming Coffee, een ontmoetingsplek voor veredelaars op beurzen of symposia van andere organisaties

Dialoog is bij allen het hoofddoel.